Mgr. Vladimír Jakubička

Mgr. Vladimír Jakubička

partner
  • Právo duševného vlastníctva a IT právo
  • Arbitráž a riešenie sporov 
  • Nekalá súťaž & Protimonopolné právo
  • Obchodné, Občianske a Správne právo
  • Označovanie a reklama potravín

Kontakt:

Vladimir.jakubicka@lehnert.sk


Interagros / Tatra Billing / Stercorat / St. Nicolaus Trade / Budiš


Prístup Mgr. Jakubičku je oceňovaný mnohými pre jeho schopnosť ucelenej analýzy s reflexiou detailov pre riešenie veci. Vedie u nás tím Arbitráže a riešenia sporov, IT/IP a tím súťažných právnikov. Do svojej práce aplikuje nielen stratégie zamerané na realistické dosiahnutie cieľov, ale aj pre právnika nevyhnutný pohľad protistrany. Implementácia možných protiargumentov do riešenia záležitostí klienta poskytuje možnosť vidieť aj iné, netradičné možnosti riešenia sporov (aktuálnych alebo aj možných v budúcnosti), na ktoré sa
Mgr. Jakubička špecializuje.

NAJVÝZNAMNEJŠIE PROJEKTY:

  • Komplexné právne poradenstvo vo veci práv duševného vlastníctva poskytované klientovi podnikajúcemu v oblasti výroby potravín v súvislosti so sporom s jedným z najväčších výrobcov nealkoholických nápojov na trhu v Slovenskej a Českej republike
  • Komplexné právne poradenstvo klientom podnikajúcim v oblasti IT systémov v súvislosti s poskytovaním IT služieb významným bankovým inštitúciám podnikajúcim na slovenskom a českom trhu
  • Komplexné právne poradenstvo klientovi podnikajúcemu v oblasti stravovania a reštaurácií v súvislosti s vytvorením franšízy
  • Úspešné zastupovanie jednej z najväčších a najznámejších sietí reštaurácií rýchleho občerstvenia pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a v súdnych konaniach vo veci práv duševného vlastníctva a práv k ochranným známkam
  • Zastupovanie významného výrobcu hnojív v medzinárodnej arbitráži vo veci práv duševného vlastníctva