Mgr. Vladimír Jakubička

Mgr. Vladimír Jakubička

Rok narodenia: 

1980

Vzdelanie:

  • úplné vysokoškolské druhého stupňa v odbore právo, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, titul „magister práv“

Právna prax:

  • máj 2006 – december 2010, advokátsky koncipient, TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o.
  • január 2011 – august 2011, advokát, TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o.
  • september 2011 – súčasnosť, advokát, G. Lehnert, k.s.

Najvýznamnejšie projekty:

  • komplexné právne poradenstvo vo veci práv duševného vlastníctva poskytované klientovi podnikajúceho v oblasti výroby potravín v súvislosti so sporom s jedným z najväčších výrobcov nealkoholických nápojov na trhu v Slovenskej a Českej republike
  • komplexné právne poradenstvo klientom podnikajúcich v oblasti IT systémov v súvislosti s poskytovaním IT služieb významným bankovým inštitúciám podnikajúcim na slovenskom a českom trhu
  • komplexné právne poradenstvo klientovi podnikajúceho v oblasti stravovania a reštaurácií v súvislosti s vytvorením franšízy
  • úspešné zastupovanie jednej z najväčších a najznámejších sietí reštaurácií rýchleho občerstvenia pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a v súdnych konaniach vo veci práv duševného vlastníctva a práv k ochranným známkam

Cudzie jazyky: 

anglický