Už tridsať rokov poskytujeme komplexné právne služby pre domácich aj zahraničných klientov. Venujeme sa všetkým kľúčovým oblastiam práva, predovšetkým v podnikateľskej činnosti a radíme sa medzi najskúsenejšie a najvýznamnejšie právne kancelárie na Slovensku. Našou prioritou je vždy klient a jeho záujmy.

Vybudovali sme sofistikovaný tím právnikov

  • Spolu hľadáme optimálne riešenie záležitostí klienta za každých okolností.

  • Poskytujeme klientovi istotu, že spolu unesieme bremeno každého problému.

  • Sme rozhodnutí vytrvať až do konca a zvládnuť náročné procesy.

  • Držíme sa toho, čomu, spoločne s klientom, veríme.

Člen medzinárodnej organizácie MSI Global Alliance

G. Lehnert, s. r. o. je členom medzinárodnej organizácie MSI Global Alliance (MSI), ktorá spája vyše 260 nezávislých právnických a účtovníckych spoločností vo viac ako 100 krajinách sveta. G. Lehnert, s. r. o. má tak možnosť spolupracovať so zahraničnými právnickými kanceláriami pôsobiacimi v rôznorodých jurisdikciách.