G. Lehnert, s. r. o. je právnická kancelária, ktorá poskytuje komplexné právne služby pre tuzemských a zahraničných klientov, a to najmä vo veciach týkajúcich sa podnikateľskej činnosti. Právnická kancelária vznikla začiatkom roka 1990. Pod označením G. Lehnert pôsobí na trhu od roku 1993 a popri Bratislave má vlastnú pobočku v Liptovskom Mikuláši.

Väčší počet právnikov pracujúcich v našej kancelárii umožňuje ich špecializáciu, čím vytvárame predpoklady pre podrobné právne posúdenie každého prípadu. Právnici kancelárie v konkrétnej veci buď jednotlivo alebo v náročných prípadoch spoločne poskytujú komplexné služby našim klientom.

Člen medzinárodnej organizácie MSI Global Alliance

G. Lehnert, s. r. o. je členom medzinárodnej organizácie MSI Global Alliance (MSI), ktorá spája vyše 260 nezávislých právnických a účtovníckych spoločností vo viac ako 100 krajinách sveta. G. Lehnert, s. r. o. má tak možnosť spolupracovať so zahraničnými právnickými kanceláriami pôsobiacimi v rôznorodých jurisdikciách.

Vlastné informačné oddelenie

Naša kancelária má vybudované vlastné informačné oddelenie, ktoré spravuje takmer všetky potrebné právne informácie (právne predpisy, rozhodnutia súdov, odborná literatúra), a to aj z Českej republiky. Takto vybudovaný systém dáva predpoklady na precízne a efektívne poskytovanie právnej pomoci. Zachovanie dôvernosti informácií, ktoré nám klient poskytne, patrí pritom medzi základné princípy našej práce.

Pro bono aktivity

Naša kancelária sa aktívne zapája aj do aktivít pro bono, ktoré slúžia širším spoločenským potrebám (napr. ochrana životného prostredia, činnosť politických strán).