Dopravné právo

Tomáš Luščoň

Medzinárodná spolupráca

Lucie Schweizer

Daňové spory

Tomáš Luščoň

Nekalá súťaž & Protimonopolné právo

Vladimír Jakubička

Financovanie

Jana Tögelová

Energetické právo

Jana Tögelová

Právo duševného vlastníctva a IT právo

Vladimír Jakubička

Pracovné právo

Tomáš Luščoň

Compliance

Lucie Schweizer

Právo nehnuteľností a stavebné právo

Tomáš Luščoň

Korporátne právo & Corporate Governance

Norbert Smaho

Transakcie a M&A

Jana Tögelová

Stratégie

Lucie Schweizer

Správne právo

Norbert Smaho

Obchodné, Občianske právo

Norbert Smaho

Arbitráž & riešenie sporov

Vladimír Jakubička