Arbitráž & riešenie sporov

Vladimír Jakubička

Compliance

Lucie Schweizer

Daňové spory

Tomáš Luščoň

Dopravné právo

Tomáš Luščoň

Energetické právo

Jana Tögelová

Financovanie

Jana Tögelová

Korporátne právo & Corporate Governance

Norbert Smaho

Medzinárodná spolupráca

Lucie Schweizer

Nekalá súťaž & Protimonopolné právo

Vladimír Jakubička

Obchodné, Občianske právo

Norbert Smaho

Pracovné právo

Tomáš Luščoň

Právo duševného vlastníctva a IT právo

Vladimír Jakubička

Právo nehnuteľností a stavebné právo

Tomáš Luščoň

Správne právo

Norbert Smaho

Stratégie

Lucie Schweizer

Transakcie a M&A

Jana Tögelová