Mgr. Tomáš Motýľ

Mgr. Tomáš Motýľ

advokát
  • Právo duševného vlastníctva a IT právo
  • Školské právo
  • Nekalá súťaž & Protimonopolné právo
  • Označovanie a reklama potravín
  • Obchodné, Občianske a Správne právo

St. Nicolaus / Budiš / Jindyne / ŠEVT / WestMedia / McDonald‘s


Mgr. Motýľ je náš špecialista na odvetvie práva duševného vlastníctva, ochranné známky a nekalú súťaž. Jeho odborné znalosti a skúsenosti sú na úrovni tých najlepších na trhu. Jeho detailný prístup kombinovaný s maximálnou hodnotou znalosti právneho prostredia, judikatúry a skúseností z praxe sú vysoko hodnotené klientmi v daných oblastiach.
Mgr. Motýľ poskytuje klientom maximálnu sústredenosť, súvislosti, argumenty a následne aj pre klienta vhodné a dosiahnuteľné riešenia.

VYBRANÉ PROJEKTY:

  • zastupovanie klientov podnikajúcich v oblasti výroby a distribúcie alkoholických a nealkoholických nápojov v sporoch z ochranných známok a nekalej súťaže, vrátane zastupovania v súdnych konaniach a v konaniach na Úrade priemyselného vlastníctva SR, Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a Medzinárodnom úrade Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO)
  • poskytovanie právneho poradenstva prevádzkovateľom významných potravinárskych podnikov na Slovensku v oblasti označovania potravín, reklamy a práva duševného vlastníctva
  • komplexný právny servis pri realizácii projektu elektronických školských tlačív