Mgr. Tomáš Motýľ

Mgr. Tomáš Motýľ

Rok narodenia: 

1982

Vzdelanie:

  • úplné vysokoškolské druhého stupňa v odbore právo, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, titul „magister práv“

Právna prax:

  • október 2005 – december 2006, právny asistent, JUDr. Jozef Pojdák, advokát
  • január 2009 – jún 2012, advokátsky koncipient, G. Lehnert, k.s.
  • jún 2012 – súčasnosť, advokát, G. Lehnert, k.s.

Iné pozície:

  • jún 2004 – september 2004, projektový manažér, GP consulting, s.r.o.

Najvýznamnejšie projekty:

  • zastupovanie klientov podnikajúcich v oblasti výroby a distribúcie alkoholických a nealkoholických nápojov v sporoch z ochranných známok a nekalej súťaže, vrátane zastupovania v súdnych konaniach a v konaniach na Úrade priemyselného vlastníctva SR, Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a Medzinárodnom úrade Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO)
  • poskytovanie právneho poradenstva prevádzkovateľom významných potravinárskych podnikov na Slovensku v oblasti označovania potravín, reklamy a práva duševného vlastníctva
  • komplexný právny servis pri realizácii projektu elektronických školských tlačív

Cudzie jazyky: 

anglický