Mgr. Branislav Chovančík

Mgr. Branislav Chovančík

Rok narodenia: 

1986

Vzdelanie:

  • úplné vysokoškolské druhého stupňa v odbore právo, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, titul „magister práv“

Právna prax:

  • jún 2010 – apríl 2011, právny asistent, G. Lehnert, k.s.
  • jún 2011 – december 2014, advokátsky koncipient, G. Lehnert, k.s.
  • január 2015 – súčasnosť, advokát, G. Lehnert, k.s.

Najvýznamnejšie projekty:

  • príprava zmluvnej dokumentácie pri akvizíciách v právnických osobách podnikajúcich v oblasti rastlinnej a živočíšnej prvovýroby
  • due diligence právnických osôb podnikajúcich v oblasti rastlinnej a živočíšnej prvovýroby pred ich nadobudnutím klientmi
  • úspešné zastupovanie klienta vo viacerých sporoch týkajúcich sa bývalého privatizačného podniku a poskytovanie právneho poradenstva pri následnom usporiadaní pomerov v rámci tohto podniku
  • poskytovanie komplexného právneho poradenstva klientom s právnou formou občianskych združení a záujmových združení právnických osôb
  • poskytovanie komplexného právneho poradenstva klientovi v procese výstavby a následného predaja približne 120 rodinných domov v lokalite blízko Bratislavy
  • poskytovanie komplexného právneho poradenstva klientom podnikajúcich v oblasti tlače, triedenie, obálkovania, podaja a doručovania zásielok

Cudzie jazyky: 

anglický