Mgr. Branislav Chovančík

Mgr. Branislav Chovančík

advokát
 • Transakcie a M&A 
 • Právo nehnuteľností a stavebné právo
 • Pracovné právo
 • Arbitráž a riešenie sporov 
 • Korporátne právo & Corporate Governance
 • Obchodné, Občianske a Správne právo

AZC Central Procurement / Tatra Billing / AZC Compliance / STND / Ing. Valach


Mgr. Chovančík je mladším seniorným advokátom G. Lehnert. Svoje skúsenosti a zápal pre klienta už však preukázal v množstve zadaní, ktoré spracovával. Jeho strategické, analytické a na detail zamerané riešenia sú často inovatívne a v kombinácii s maximálne profesionálnym a príjemným vystupovaním a údernou komunikáciou. Patrí medzi klientmi vysoko oceňovaných advokátov našej kancelárie. Schopnosť vnímať podstatu zadaní klientov a sústrediť sa na hľadanie riešení je silnou stránkou jeho špecializácie najmä v oblasti projektovej, transakčnej a korporátnej.

NAJVÝZNAMNEJŠIE PROJEKTY:

 • Príprava zmluvnej dokumentácie pri akvizíciách v právnických osobách podnikajúcich v oblasti rastlinnej a živočíšnej prvovýroby
 • Due diligence právnických osôb podnikajúcich v oblasti rastlinnej a živočíšnej prvovýroby pred ich nadobudnutím klientmi
 • Úspešné zastupovanie klienta vo viacerých sporoch týkajúcich sa bývalého privatizačného podniku a poskytovanie právneho poradenstva pri následnom usporiadaní pomerov v rámci tohto podniku
 • Poskytovanie komplexného právneho poradenstva klientom s právnou formou občianskych združení a záujmových združení právnických osôb
 • Poskytovanie komplexného právneho poradenstva klientovi v procese výstavby a následného predaja približne 120 rodinných domov v lokalite blízko Bratislavy
 • Poskytovanie komplexného právneho poradenstva klientom podnikajúcich v oblasti tlače, triedenia, obálkovania, podaja a doručovania zásielok