JUDr. Lucie Schweizer

JUDr. Lucie Schweizer

partner
  • Compliance
  • Stratégie
  • Medzinárodná spolupráca
  • Transakcie a M&A
  • Korporátne právo & Corporate Governance

Kontakt:

Lucie.schweizer@lehnert.sk


Ista / Slovakia West Media / UNIQA / ZSE / Koch industries / Slovnaft / SPP / AZC / DAC Dunajská Streda / SPP / Johns Manville / Arriva / Moneta Money Bank / SST Aerospace / MOL / OTP Banka Slovensko / Slovenská sporiteľňa / Geox / ENEL / UNIQA Service Center Slovakia


JUDr. Schweizer je dlhoročnou advokátkou s rozsiahlymi skúsenosťami s realizáciou projektov a transakcií pre klientov. V G. Lehnert sa okrem advokácie, zameriava na základný design projektov a produktov s vysokou pridanou hodnotou. Má rozsiahle skúsenosti ako lektorka a autorka odborných článkov a publikácií. Jej srdcovou špecializáciou je Compliance a Corporate Governance (jedna zo 4 právničiek v oblasti Compliance uvedená v zozname 100 najvýznamnejších právničiek bývalého Československa), nezaostáva však ani v ďalších typicky transakčných špecializáciách. Silná stránka JUDr. Schweizer je v brainstormingu, netradičných pohľadoch a videniach, ktoré následne spája do nových vhľadov a riešení orientovaných na klienta. Aj preto vedie náš tím Compliance a Stratégií. JUDr. Schweizer je pravidelne vedená v Legal500, Chamber and partners a IFLR a zastrešuje u nás aj agendu medzinárodnej spolupráce.

NAJVÝZNAMNEJŠIE PROJEKTY:

  • Návrh stratégie riešenia konfliktných alebo škodových udalostí vrátane návrhu vysporiadania vzťahov zasiahnutých defektnými produktami s potenciálom vysokých škôd v dodávateľsko-odberateľských, ako aj pracovnoprávnych vzťahoch
  • Viac ako 250 akvizícií v celkovom objeme transakcií prevyšujúcom 1 miliardu EUR vrátane koordinovania cezhraničných due diligence, návrhov, pripomienkovania, ako aj negociovania zmluvnej dokumentácie
  • Rizikové analýzy dopadu vnútorných a externých procesov z pohľadu Compliance a trestnej zodpovednosti právnických osôb, vrátane poradenstva vo veciach AML, Anti-corruption, Gift/Donation smerníc, konfliktu záujmov, interných podvodov atď., implementácia vnútorných Compliance procesov vrátane Code of Conduct, Code of Ethics
  • Stratégie riešení konfliktných a vysokorizikových situácií s vyšším a vysokým rizikom s dopadom na chod podnikov
  • Návrhy a stratégie foriem spolupráce v rámci spoločných podnikov alebo spoločných investícií