Mrg. Dalimír Jančovič

Mrg. Dalimír Jančovič

advokát

Mgr. Jančovič je klientom plne dedikovaný právnik so zmyslom pre detail. Klienti oceňujú najmä jeho analytický prístup, priamočiaru komunikáciu a snahu vždy pochopiť praktickú stránku zadania klienta. Mgr. Jančovič efektívne analyzuje zadania klientov z pohľadu možného najhoršieho scenára, čoho výsledkom sú komplexné právne mechanizmy aplikovateľné na danú vec zachovávajúc pritom efektívne a praktické vstupy pre klienta. Mgr. Jančovič má široký profesionálny záber a špecializuje sa najmä na zmluvné právo, právo obchodných spoločností, správne právo, pracovné právo a jedným z mála právnikov, ktorý sa na Slovensku špecializujú v odvetví imigračného práva.

VYBRANÉ PROJEKTY:

  • poskytovanie komplexného právneho poradenstva desiatkam nadnárodných kórejských spoločností podnikajúcich na území Slovenskej republiky v oblasti automotive a elektronického priemyslu
  • zastupovanie spoluinvestora v joint-venture projekte na výstavbu závodu na recykláciu lítiových batérií
  • komplexné právne poradenstvo investorovi pri výstavbe hotela v Demänovskej doline
  • poskytovanie komplexného právneho poradenstva viacerým nadnárodným spoločnostiam v realitných projektoch
  • poskytovanie právneho poradenstva okresnému mestu v oblasti verejného obstarávania
  • zastupovanie klientov v daňových kontrolách a  inšpekciách práce
  • poskytovanie komplexného právneho poradenstva zamestnávateľom v oblasti pracovno-právnych vzťahov, vrátane zastupovania zamestnávateľov pri kolektívnom vyjednávaní
  • poskytovanie komplexného právneho poradenstva zamestnávateľom v procesoch cezhraničného vysielania a relokácie pracovnej sily
  • zastupovanie desiatok štátnych príslušníkov tretích krajín v administratívnych konaniach o udelenie slovenského občianstva a získanie oprávnenia na pobyt na území Slovenskej republiky a tiež vo veciach administratívneho vyhostenia a zaistenia