Mgr. Jakub Marťák

Mgr. Jakub Marťák

Rok narodenia:

1996

Vzdelanie:

  • úplné vysokoškolské druhého stupňa v odbore právo, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, titul „magister práv“

Právna prax:

  • 2015 – 2016, právny asistent, Exekútorský úrad JUDr. Martin Hermanovský
  • jún 2016 – november 2018, právny asistent, G. Lehnert, k.s.
  • júl 2019 – august 2019, advokátsky koncipient, BDM Legal s. r. o.
  • september 2019 – súčasnosť, advokátsky koncipient, G. Lehnert, k.s.

Cudzie jazyky:

anglický