Mgr. Jakub Marťák

Mgr. Jakub Marťák

advokát
  • Arbitráž a riešenie sporov 
  • Právo duševného vlastníctva a IT právo
  • Správne právo
  • Nekalá súťaž & Protimonopolné právo

NAJVÝZNAMNEJŠIE PROJEKTY:

  • Komplexné zastupovanie klientov v oblasti vymáhania pohľadávok
  • Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti označovania potravín, reklamy a práva duševného vlastníctva
  • Komplexný právny servis pri registrácii ochranných známok klientov v desiatkach rôznych krajín
  • Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti nekalej súťaže
  • Príprava a pripomienkovanie zmlúv o spolupráci so známymi slovenskými osobnosťami