JUDr. Zuzana Lenzová, LL.M.

JUDr. Zuzana Lenzová, LL.M.

advokátka
  • Pracovné právo a kolektívne vyjednávanie
  • Ochrana osobných údajov
  • Compliance
  • Zmluvné právo
  • Obchodné, Občianske a Správne právo

JUDr. Lenzová má dlhoročnú prax v rôznych oblastiach práva. Jej srdcovou záležitosťou je oblasť pracovného práva, compliance a ochrany osobných údajov. Klienti, ktorí s JUDr. Lenzovou spolupracujú, oceňujú hlavne jej ústretový prístup a snahu nájsť riešenie v každej situácii, čo sa jej vďaka výbornému analytickému a praktickému uvažovaniu úspešne darí. Okrem advokácie, je sprostredkovateľkou a rozhodkyňou kolektívnych sporov medzi zamestnávateľmi a odborovými orgánmi, ktorá je zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

VYBRANÉ PROJEKTY:

  • poskytovanie komplexného právneho poradenstva klientom v oblasti pracovno-právnych vzťahov, vrátane zastupovania zamestnávateľov pri kolektívnom vyjednávaní
  • zastrešenie projektov právneho auditu v oblasti ochrany osobných údajov, profesionálna zodpovedná osoba za oblasť ochrany osobných údajov, poradenstvo pri implementácii Nariadenia o ochrane údajov (GDPR), školenia klientov, vypracovanie GDPR dokumentácie vo viacerých spoločnostiach
  • poskytovanie komplexného právneho poradenstva viacerým výrobným spoločnostiam – zastupovanie v súdnych sporoch, príprava a revízia zmluvnej dokumentácie, poradenstvo pri obchodnoprávnych a pracovnoprávnych záležitostiach
  • zastupovanie klientov pri akvizíciách, vrátane prípravy zmluvnej dokumentácie a spracovania právneho auditu (due diligence) vo viacerých priemyselných a výrobných spoločnostiach, aj špecificky zameraných projektoch napr. v oblasti životného prostredia, núdzových zásob ropy a pod.
  • poskytovanie komplexného právneho poradenstva klientom podnikajúcim v oblasti nákupu a predaja komodít, osív, hnojív a motorových palív