JUDr. Mgr. Zuzana Fidesová

associate
  • Občianske právo
  • Obchodné právo
  • Pozemkové právo
  • Dedičské právo
  • Zmluvné právo
  • Právo nehnuteľností
  • Právo obchodných spoločností

ST. NICOLAUS a.s.


JUDr. Fidesová je všestrannou advokátkou, ktorá v našej pobočke v Liptovskom Mikuláši poskytuje širokospektrálne služby klientom v oblasti občianskeho práva, pozemkového práva, práva nehnuteľností, rodinného práva, zmluvného práva, obchodného práva a práva obchodných spoločností. Poskytuje právne poradenstvo v oblasti dedičského práva, záložných práv, aj závetov. Jej portfólio projektov, na ktorých pracovala aj z pozície notárskeho kandidáta je plne uplatniteľné vo všeobecnom ponímaní v najširšej možnej rovine, pričom výhody predchádzajúcej praxe plne zužitkováva pri poskytovaní právneho poradenstva našim klientom. Je dôsledná, zrozumiteľná, zodpovedná, priama a vždy hľadá pre klienta optimálne riešenie danej veci.

VYBRANÉ PROJEKTY:

  • poskytovanie právnych služieb obchodnej spoločnosti ST. NICOLAUS, a. s., v širokom spektre právnych záležitostí na dennej báze
  • komplexné poskytovanie právnych služieb v dedičských veciach