JUDr. Barbara Némethová

JUDr. Barbara Némethová

advokát

JUDr. Némethová stavia svoju prácu na filozofii: Kde je vôľa, tam je cesta. Vďaka jej cieľavedomosti a tvrdohlavosti, je ochotná ísť do neľahkého boja za práva a spravodlivosť pre klienta. A to aj v situáciách, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť nevyriešiteľné. Medzi jej kľúčové hodnoty patria férovosť, čestnosť a úprimnosť, ktorými sa riadi v profesijnom i v súkromnom živote. K práci pristupuje tak, aby boli právne problémy vyriešené efektívne, odborne, kvalitne a v súlade so záujmami klienta. Rada čelí novým výzvam, vďaka ktorým sa neustále posúva vpred a neostáva stáť na jednom mieste.

VYBRANÉ PROJEKTY:

  • poskytovanie komplexného právneho poradenstva klientom v oblasti práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva
  • príprava zmluvnej dokumentácie a komplexný právny servis klientom podnikajúcim v sektore e-commerce
  • analýza a pripomienkovanie kompletnej transakčnej dokumentácie pre klientov pri získavaní rizikového kapitálu
  • komplexný právny servis klientom pri vyjednávaní investičnej dokumentácie
  • due diligence právnických osôb poskytujúcich IT služby prostredníctvom virtuálnej infraštruktúry