Pobočka Liptovský Mikuláš

G. Lehnert, k.s.

Pobočka Liptovský Mikuláš
Ulica 1. mája č. 113
031 28 Liptovský Mikuláš

Vedúca pobočky: JUDr. Zuzana Kandlerová

E-mail: zuzana.kandlerova@lehnert.sk
Tel.:
 (044) 552 12 29, 552 55 44
Fax: (044) 552 55 44

Identifikačné číslo: 31 347 762
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sr, vložka 536/B

Ochrana osobných údajov