Rok narodenia: 1980

Vzdelanie:

  • úplné vysokoškolské druhého stupňa v odbore právo, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Právna prax:

  • máj 2006 – december 2010, advokátsky koncipient, TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o.
  • január 2011 – august 2011, advokát, TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o.
  • september 2011 – súčasnosť, advokát, G. Lehnert, k.s.

Cudzie jazyky: anglický