Rok narodenia: 1982

Vzdelanie:

  • úplné vysokoškolské druhého stupňa v odbore právo, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Právna prax:

  • október 2005 – december 2006, právny asistent, JUDr. Jozef Pojdák, advokát
  • január 2009 – jún 2012, advokátsky koncipient, G. Lehnert, k.s.
  • jún 2012 – súčasnosť, advokát, G. Lehnert, k.s.

Iné pozície:

  • jún 2004 – september 2004, projektový manažér, GP consulting, s.r.o.

Cudzie jazyky: anglický