Rok narodenia: 1987

Vzdelanie:

  • úplné vysokoškolské druhého stupňa v odbore právo, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, titul „magister práv“

Právna prax:

  • 2008 – 2010, asistent v Advokátskej kancelárii Husťáková & Goga
  • 2010, advokátsky koncipient v Advokátskej kancelárii GOGA a spol, s.r.o.
  • 2010 – 2011, právnik v spoločnosti J&T FINANCE GROUP, a.s.
  • 2011 – 2013, advokátsky koncipient v Advokátskej kancelárii RELEVANS s.r.o.
  • 2013 – 2014, právnik v spoločnosti J & T BANKA, a.s. pobočka zahraničnej banky
  • 2014 – súčasnosť, advokát v spoločnosti G. Lehnert, k.s.

Cudzie jazyky: anglický (ILEC C1)