Rok narodenia: 1983

Vzdelanie:

  • úplné vysokoškolské druhého stupňa v odbore právo, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, titul „magister práv“

Právna prax:

  • marec 2007 – jún 2007, právna asistentka, ROWAN LEGAL s.r.o.
  • január 2008 – október 2011, advokátska koncipientka, MALICH advokátska kancelária, s.r.o.
  • november 2011 – január 2014, advokátka, MALICH advokátska kancelária, s.r.o.
  • február 2014 – apríl 2014, hlavný štátny radca, Ministerstvo financií Slovenskej republiky
  • júl 2014 – november 2014, advokátka, advokátska kancelária Mgr. Zuzany Motúzovej
  • január 2015 – december 2016, advokátka, Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
  • január 2017 – súčasnosť, advokátka, G. Lehnert, k.s.

Cudzie jazyky: anglický