Rok narodenia: 1978

Vzdelanie:

 • úplné vysokoškolské druhého stupňa v odbore právo, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Právna prax:

 • október 2002 – september 2003 – právnik pre verejné obstarávanie a vymáhanie pohľadávok, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
 • október 2003 – jún 2006, hlavný radca Kancelárie verejného ochrancu práv
 • júl 2006 – február 2008, právnik pre sporovú agendu, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
 • január 2009 – jún 2011, advokátsky koncipient, G. Lehnert, k.s.
 • jún 2011 – súčasnosť, advokát, G. Lehnert, k.s.

Iné pozície:

 • apríl 2008 – december 2008, manažér administratívy, LOANWORLD FINANCE LIMITED, UK

Publikačná činnosť:
v Zborníkoch z medzinárodných konferencií organizovaných Verejným ochrancom práv:

 • Zborník (Bratislava 2004), medzinárodná konferencia na tému – Postavenie verejného ochrancu práv v demokratickom a právnom štáte. Publikačný článok: Miesto verejného ochrancu práv v systéme orgánov verejnej moci.
 • Zborník (Bratislava 2004), medzinárodná konferencia na tému – Práva dieťaťa a ich ochrana. Publikačný článok: Rodičovstvo – interakcia práv a povinností z toho vyplývajúcich.
 • Zborník (Bratislava 2005), medzinárodná konferencia na tému – Ochrana základných práv a slobôd pri uplatňovaní trestného práva. Publikačný článok: Právo na obhajobu v trestnom konaní proti mladistvému.
 • Zborník (Bratislava 2005), medzinárodná konferencia na tému – Práva detí na životnú úroveň potrebnú pre ich telesný, duševný, mravný a sociálny rozvoj. Publikačný článok: Nezhoda rodičov vo vysťahovaní dieťaťa do cudziny.

Cudzie jazyky: anglický, nemecký (pasívne)