Rok narodenia: 1986

Vzdelanie:

  • úplné vysokoškolské druhého stupňa v odbore právo, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Právna prax:

  • jún 2010 – apríl 2011, právny asistent, G. Lehnert, k.s.
  • jún 2011 – december 2014, advokátsky koncipient, G. Lehnert, k.s.
  • január 2015 – súčasnosť, advokát, G. Lehnert, k.s.

Cudzie jazyky: anglický