Rok narodenia: 1985

Vzdelanie:

  • úplné vysokoškolské druhého stupňa v odbore právo, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, titul „magister práv“.

Právna prax:

  • február 2005 – marec 2007, právny asistent, VRBA & PARTNERS s.r.o., advokástka kancelária
  • máj 2007 – september 2007, právny asistent, WOLF THEISS, o.z., advokátska kancelária
  • jún 2008 – september 2008, advokátsky koncipient, JUDr. Branislav Zuberec, advokát
  • október 2008 – august 2009, odborný referent, VOLKSBANK Slovensko, a.s.
  • september 2009 – súčasnosť, advokátsky koncipient, G. Lehnert, k.s.

Najvýznamnejšie projekty:

  • zastupovanie klienta podnikajúceho v oblasti biopalív v medzinárodnej obchodnej arbitráži
  • zastupovanie klienta podnikajúceho v oblasti liehovarníctva v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
  • poskytovanie právneho poradenstva klientovi podnikajúcemu v oblasti poistenia právnej pomoci

Cudzie jazyky: anglický