Mgr. Tomáš Luščoň

Mgr. Tomáš Luščoň

partner
 • Právo nehnuteľností a stavebné právo
 • Arbitráž a riešenie sporov 
 • Pracovné právo
 • Daňové spory
 • Dopravné právo
 • Obchodné, Občianske a Správne právo

Kontakt:

tomas.luscon@lehnert.sk


Interagros / Railtrans International / Envien Holding / Tatra Billing / St. Nicolaus


Profesionálny záber Mgr. Luščoňa je pomerne široký a je daný spektrom pohľadov, ktoré mal možnosť, ako asistent poslanca, právnik Združenia na podporu lokálnej demokracie a následne ako advokát, pretaviť do svojej praxe. Jeho vysoko praktické vnímanie záležitostí klientov je pridanou hodnotou, ktorú si v súvislosti s jeho prácou pochvaľujú. Mgr. Luščoň vedie náš tím zmluvných právnikov a ďalej sa špecializuje na právo nehnuteľností a stavebné právo, projektový manažment, pracovné právo, daňové právo, dopravné právo a samozrejme aj sporové alebo potencionálne sporové záležitosti klientov. Mgr. Luščoň je medzinárodne uznávaným advokátom v oblasti Projektov a Energetiky, Arbitráži a pri riešení sporov, ako aj v pracovnom práve a je pravidelne publikovaný aj v medzinárodnom hodnotení Legal500.

VYBRANÉ PROJEKTY:

 • poskytovanie komplexného právneho servisu klientovi v procese realizácie projektu výstavby cca 350 rodinných domov v lokalite blízko Bratislavy
 • príprava kompletnej transakčnej dokumentácie pre klienta v súvislosti s kúpou liehovarníckeho závodu v Maďarskej republike
 • zastupovanie klienta podnikajúceho v oblasti ťažby ropy v konaniach o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí daňových orgánov
 • zastupovanie klienta podnikajúceho v oblasti ťažby ropy v konaní o ústavnej sťažnosti pred Ústavným súdom Slovenskej republiky
 • zastupovanie vedúcej spoločnosti na pivovarníckom trhu pred príslušnými orgánmi vo veci neoprávneného vyrubenia dane z nehnuteľnosti
 • komplexný právny servis pri realizácii vládneho projektu oddĺženia zdravotníctva
 • poskytovanie komplexného právneho servisu jednej z najväčších zdravotných poisťovní v procese hromadného prepúšťania
 • príprava právnej dokumentácie pre významné developerské projekty (hotel, bytový komplex), zabezpečovanie a príprava dokumentácie vo vzťahu developer – banka
 • príprava právnych analýz v súvislosti s výstavbou skládky odpadov
 • zastupovanie klienta pri rokovaniach ohľadom projektu výstavby výrobného závodu ATD v Indii vrátane koordinácie právnych služieb pri zisťovaní regulačných podmienok
 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva klientovi podnikajúcom v segmente biopalív pri realizácii projektu na zachytávanie, čistenie a skvapalňovanie CO2 – SIAD
 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva klientovi podnikajúcom v segmente biopalív pri realizácii projektu výstavby Mlynice
 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva klientovi podnikajúcom v oblasti vývoja a integrácie vlastných inteligentných dopravných technológií v cestnej aj železničnej doprave pri realizácii projektu na dodávku dopravných staníc a technológie na meranie určených parametrov motorových vozidiel v pohybe v Uzbekistane
 • uplatnenie nárokov klienta podnikajúceho v oblasti biopalív na zaplatenie poistného plnenia za zničené a poškodené obilné silá
 • zastupovanie klienta v spore z investičnej výstavby (tunel Branisko)
 • komplexný právny servis klientovi podnikajúcemu v oblasti poľnohospodárstva pri rokovaniach s dodávateľmi IT služieb, týkajúcimi sa dodávky, implementácie a prevádzkovania unikátnej softvérovej technológie zabezpečujúcej organizáciu, inteligentné využívanie a manažment dokumentov