Mgr. Tomáš Luščoň

Mgr. Tomáš Luščoň

partner
 • Právo nehnuteľností a stavebné právo
 • Arbitráž a riešenie sporov 
 • Pracovné právo
 • Daňové spory
 • Dopravné právo
 • Obchodné, Občianske a Správne právo

Kontakt:

Tomas.luscon@lehnert.sk


Interagros / Railtrans International / Envien Holding / Tatra Billing / St. Nicolaus


Profesionálny záber Mgr. Luščoňa je pomerne široký a je daný spektrom pohľadov, ktoré mal možnosť, ako asistent poslanca, právnik Združenia na podporu lokálnej demokracie a následne ako advokát, pretaviť do svojej praxe. Jeho vysoko praktické vnímanie záležitostí klientov je pridanou hodnotou, ktorú si v súvislosti s jeho prácou pochvaľujú. Mgr. Luščoň vedie náš tím realitných právnikov a ďalej sa špecializuje na transakcie a projektový manažment v rôznych segmentoch trhu, pracovné právo, daňové právo, dopravné právo a samozrejme aj litigačné alebo potencionálne litigačné záležitosti klientov.

NAJVÝZNAMNEJŠIE PROJEKTY:

 • Poskytovanie komplexného právneho servisu klientovi v procese realizácie projektu výstavby cca 350 rodinných domov v lokalite blízko Bratislavy
 • Príprava kompletnej transakčnej dokumentácie pre klienta v súvislosti s kúpou liehovarníckeho závodu v Maďarskej republike
 • Zastupovanie klienta podnikajúceho v oblasti ťažby ropy v konaniach o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí daňových orgánov
 • Zastupovanie klienta podnikajúceho v oblasti ťažby ropy v konaní o ústavnej sťažnosti pred Ústavným súdom Slovenskej republiky
 • Zastupovanie vedúcej spoločnosti na pivovarníckom trhu pred príslušnými orgánmi vo veci neoprávneného vyrubenia dane z nehnuteľnosti
 • Komplexný právny servis pri realizácii vládneho projektu oddlženia zdravotníctva
 • Poskytovanie komplexného právneho servisu jednej z najväčších zdravotných poisťovní v procese hromadného prepúšťania
 • Príprava právnej dokumentácie pre významné developerské projekty (hotel, bytový komplex), zabezpečovanie a príprava dokumentácie vo vzťahu developer – banka
 • Príprava právnych analýz v súvislosti s výstavbou skládky odpadov