Mgr. Tomáš Luščoň

Mgr. Tomáš Luščoň

Rok narodenia: 

1978

Vzdelanie:

 • úplné vysokoškolské druhého stupňa v odbore právo, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, titul „magister práv“

Právna prax:

 • 2001 – 2002, asistent poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
 • 2001 – 2003, právnik Združenia na podporu lokálnej demokracie
 • 2003 – 2005, advokátsky koncipient (predtým komerčno-právny čakateľ), G. Lehnert, k.s.
 • 2006 – súčasnosť, advokát, G. Lehnert, k.s.

Najvýznamnejšie projekty:

 • poskytovanie komplexného právneho servisu klientovi v procese realizácie projektu výstavby cca 350 rodinných domov v lokalite blízko Bratislavy
 • prípravy kompletnej transakčnej dokumentácie pre klienta v súvislosti s kúpou liehovarníckeho závodu v Maďarskej republike
 • zastupovanie klienta podnikajúceho v oblasti ťažby ropy v konaniach o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí daňových orgánov
 • zastupovanie klienta podnikajúceho v oblasti ťažby ropy v konaní o ústavnej sťažnosti pred Ústavným súdom Slovenskej republiky
 • zastupovanie vedúcej spoločnosti na pivovarníckom trhu pred príslušnými orgánmi vo veci neoprávneného vyrubenia dane z nehnuteľnosti
 • komplexný právny servis pri realizácii vládneho projektu oddlženia zdravotníctva
 • poskytovanie komplexného právneho servisu jednej z najväčších zdravotných poisťovní v procese hromadného prepúšťania
 • príprava právnej dokumentácie pre významné developerské projekty (hotel, bytový komplex), zabezpečovanie a príprava dokumentácie vo vzťahu developer – banka
 • poskytovanie právnych služieb pre spoločnosť Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 • príprava právnych analýz v súvislosti s výstavbou skládky odpadov

Cudzie jazyky: 

anglický