Mgr. Sandra Javorská

Mgr. Sandra Javorská

Rok narodenia: 

1985

Vzdelanie:

 • úplné vysokoškolské druhého stupňa v odbore právo, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, titul „magister práv”

Právna prax:

 • december 2004 – september 2006, právny asistent, Pavlovič, Domčeková, Majling, advokátska kancelária
 • október 2006 – máj 2008, právny asistent, JUDr. Silvia Predná, advokátska kancelária
 • jún 2008 – máj 2009, advokátsky koncipient, Advokátska kancelária JUDr. Silvia Predná, s.r.o.
 • jún 2009 – apríl 2010, advokátsky koncipient, KONEČNÁ & ŠAFÁŘ, s.r.o.
 • máj 2010 – január 2012, advokátsky koncipient, G. Lehnert, k.s.
 • január 2012 – súčasnosť, advokát G. Lehnert, k.s.

Najvýznamnejšie projekty:

 • poskytovanie právnych služieb významnej investičnej skupine a medzinárodnej finančnej skupine
 • práca na projekte zahraničného klienta v oblasti real estate
 • spolupráca pri finalizácii projektu výstavby a otvorenia významného nákupno – zábavného centra
 • spolupráca pri zastupovaní klienta v medzinárodnej arbitráži a následnom súdnom konaní
 • príprava právnej dokumentácie pre významné developerské projekty

Cudzie jazyky: 

anglický