Mgr. Patrik Plevák

advokátsky koncipient
 • Korporátne právo & Corporate Governance
 • Transakcie a M&A
 • Pracovné právo
 • Arbitráž a riešenie sporov
 • Správne právo

NAJVÝZNAMNEJŠIE PROJEKTY:

 

 • komplexné zastupovanie klientov v oblasti vymáhania pohľadávok
 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva klientom v oblasti ochrany osobných údajov
 • poskytovanie komplexného poradenstva klientom v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
 • identifikácia konečných užívateľov výhod klientov pre zápisy do príslušných registrov
 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva pri transakciách
 • poskytovanie právneho poradenstva a príprava zmluvnej dokumentácie