Mgr. Patrik Plevák

Mgr. Patrik Plevák

advokátsky koncipient
 • Korporátne právo & Corporate Governance
 • Transakcie a M&A
 • Pracovné právo
 • Compliance
 • Arbitráž a riešenie sporov
 • Správne právo

NAJVÝZNAMNEJŠIE PROJEKTY:

 • Komplexné zastupovanie klientov v oblasti vymáhania pohľadávok
 • Poskytovanie komplexného právneho poradenstva klientom v oblasti ochrany osobných údajov
 • Poskytovanie komplexného poradenstva klientom v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
 • Identifikácia konečných užívateľov výhod klientov pre zápisy do príslušných registrov
 • Poskytovanie komplexného právneho poradenstva pri transakciách
 • Poskytovanie právneho poradenstva a príprava zmluvnej dokumentácie