Mgr. Patrik Plevák

Mgr. Patrik Plevák

advokát
 • Korporátne právo & Corporate Governance
 • Transakcie a M&A
 • Pracovné právo
 • Compliance
 • Arbitráž a riešenie sporov
 • Správne právo

Mgr. Patrik Plevák je jeden z najmladších advokátov našej advokátskej kancelárie. Napriek mladému veku má množstvo skúseností z rôznych oblastí práva najmä práva obchodných spoločností a civilného sporového práva. Patrik samostatne zodpovedal za celú agendu zápisov konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora a zabezpečovanie uplatňovania nárokov klientov poskytujúcich úvery. Jeho prednosťou je výborná znalosť právnych predpisov, precízne posúdenie aspektov jednotlivých zadaní a zodpovedný prístup k práci.

VYBRANÉ PROJEKTY:

 • komplexné zastupovanie klientov v oblasti vymáhania pohľadávok
 • komplexné právne služby v oblasti korporátneho práva a corporate governance
 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva klientom v oblasti ochrany osobných údajov vrátane zabezpečenia školenia zamestnancov
 • komplexný právny servis pri identifikácií konečných užívateľov výhod klientov pre zápisy do príslušných registrov
 • poradenstvo pri vstupe tichého spoločníka do spoločnosti
 • komplexný právny servis pri predaji časti podniku zaoberajúcom sa výstavbov skladiska
 • komplexné poradenstvo pri zmene druhu akcií klienta