Mgr. Norbert Smaho

Mgr. Norbert Smaho

Rok narodenia: 

1973

Vzdelanie:

  • úplné vysokoškolské druhého stupňa v odbore právo, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, titul „magister práv“

Právna prax:

  • 1998 – 2002, advokátsky koncipient, G. Lehnert, k.s.
  • 2002 – súčasnosť, advokát, G. Lehnert, k.s.

Najvýznamnejšie projekty:

  • skončenie obchodovania s akciami spoločnosti, podnikajúcej v oblasti liehovarníctva na burze cenných papierov a s tým súvisiaca povinná ponuka na prevzatie
  • predaj akcií spoločnosti, majúcej významný podiel na prevádzkovateľovi súkromnej televízie
  • zvýšenie základného imania akciovej spoločnosti, podnikajúcej v oblasti kúpeľníctva (viackolovým upísaním nových akcií)
  • komplexný právny servis pri zlučovaní producentov minerálnych vôd a iných nealko nápojov
  • zabezpečenie skončenia nemajoritnej účasti na akciovej spoločnosti, podnikajúcej v oblasti nakladania s odpadmi (znížením jej základného imania)

Cudzie jazyky: 

anglický