Mgr. Norbert Smaho

Mgr. Norbert Smaho

partner
  • Korporátne právo, M&A, Corporate Governance
  • Obchodné, Občianske  právo a Správne právo

Kontakt:

Norbert.smaho@lehnert.sk


Gratex International, a.s. / SEW-EURODRIVE SK s.r.o. / Formel D Slovakia s.r.o. / Formel D GmbH / VILLA RUSTICA s.r.o. / ST. NICOLAUS a.s. / BUDIŠ a. s. / Railtrans International a.s. / EXATA GROUP a.s. / General Plastic, a.s. / SOLAR 2009 a.s


Od začiatku svojej profesijnej dráhy Mgr. Smaho stavil na G. Lehnert. S kanceláriou spolupracuje od roku 1998, v roku 2021 sa stal jej partnerom. Mgr. Smaho vedie korporátny tím a špecializuje sa na právo obchodných spoločností, cenných papierov, fúzie a akvizície alebo na iné formy tvorby a zmien korporátnych štruktúr. Pedantným a strategicky zameraným prístupom a skúsenosťami vyvoláva v klientoch dôveru a možnosť spoľahnúť sa, že ich korporátne záležitosti a transakcie sú riešené efektívne a spoľahlivo.

NAJVÝZNAMNEJŠIE PROJEKTY:

  • Skončenie obchodovania s akciami spoločnosti, podnikajúcej v oblasti liehovarníctva na burze cenných papierov a s tým súvisiaca povinná ponuka na prevzatie
  • Predaj akcií spoločnosti, majúcej významný podiel na prevádzkovateľovi súkromnej televízie
  • Zvýšenie základného imania akciovej spoločnosti, podnikajúcej v oblasti kúpeľníctva (viackolovým upísaním nových akcií)
  • Komplexný právny servis pri zlučovaní producentov minerálnych vôd a iných nealko nápojov
  • Zabezpečenie skončenia nemajoritnej účasti na akciovej spoločnosti, podnikajúcej v oblasti nakladania s odpadmi (znížením jej základného imania)
  • Spoločný podnik slovenského partnera a nadnárodnej firmy podnikajúcej v oblasti výroby a distribúcie PHM, zameraný na trh v oblasti riadenia a správy ČS