Mgr. Natália Dadajová

Mgr. Natália Dadajová

advokátska koncipientka
 • Právo duševného vlastníctva a IT právo
 • Pracovné právo
 • Nekalá súťaž & Protimonopolné právo
 • Športové právo
 • Správne právo
 • Arbitráž a riešenie sporov 

VYBRANÉ PROJEKTY:

 • komplexný právny servis pri vymáhaní pohľadávok klientov
 • poskytovanie právneho poradenstva klientom v oblasti reklamy a nekalej súťaže
 • poskytovanie právneho poradenstva a príprava zmluvnej dokumentácie klientom podnikajúcim v oblasti výroby nealkoholických a alkoholických nápojov na Slovensku
 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva klientom podnikajúcim v oblasti nákupu a predaja komodít, osív, hnojív, chemických ochranných prostriedkoch a motorových palív
 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva klientom v oblasti pracovno-právnych vzťahov