Mgr. Jana Tögelová

Mgr. Jana Tögelová

partner
 • Transakcie a M&A
 • Energetické právo
 • Financovanie
 • Právo nehnuteľností a stavebné právo
 • Korporátne právo & Corporate Governance
 • Obchodné a Občianske právo

Kontakt:

Jana.Togelova@lehnert.sk


MOL / Prologis / ENEL / PPP diaľnice / INOBAT / AZC / Koch / SPP / Slovnaft


Analytický prístup Mgr. Tögelovej je často dôvodom, prečo si ju obľúbite až na druhýkrát. Je priama, logická, argumentačne tvrdá. Je to presne ten typ právnika, ktorý za Vás bude bojovať aj tam, kde to vôbec nečakáte, a preto následne už chcete iba ju. Jej špecializáciou je primárne transakčné poradenstvo a M&A, právo nehnuteľností, energetika a stavebné právo, vďaka jej prístupu však už viac ako 20 rokov rieši úspešne implementácie projektov tzv. „pionierskeho typu“ – z rôznych oblastí, často bez jednoznačnej zákonnej úpravy v danom čase. O jej úspešnosti hovorí skutočnosť, že neprebehne veľa času a tieto projekty sú na trhu, fungujú a nikoho už by nenapadlo, že za ich implementáciou stála práve Mgr. Tögelová, ktorá je taktiež zavedeným advokátom v medzinárodných Legal500 alebo Chambers Global.

NAJVÝZNAMNEJŠIE PROJEKTY:

 • Privatizácia významných slovenských spoločnosti,
 • Súčasť tímu právnikov pri implementácii prvého PPP projektu na Slovensku,
 • Právne poradenstvo v oblasti stavebného práva a nadobúdania nehnuteľností pre zahraničného investora v strategickom parku,
 • Dlhodobé právne poradenstvo pre nadnárodnú logistickú spoločnosť pri prevádzke logistického parku,
 • Dlhodobé právne poradenstvo pri uzatváraní JV zmluvy, jej implementácii a rozvoji projektu nového jadrového zdroja,