Mgr. Anna Cyprichová

Mgr. Anna Cyprichová

advokátka
  • Korporátne právo & Corporate Governance
  • Transakcie a M&A
  • Compliance
  • Arbitráž a riešenie sporov 
  • Obchodné, Občianske a Správne právo

AZC a.s. / Formel D GmbH / Tatra Billing, a.s. / Digitance s.r.o.


Mgr. Cyprichová je dlhoročná seniorná advokátka s citom pre detailnú analýzu projektov a problémov našich klientov. Jej cieľavedomý a nekompromisný prístup k realite právnych noriem je významným prínosom pre našu prácu a riešenia klientov. Jej špecializácia je zameraná najmä na oblasť transakčnú, zmluvnú compliance, oblasť verejného obstarávania, elektronických komunikácií a kolektívneho investovania. Prináša do projektov svoj cit pre detail, nielen v rámci riešenia súčasných, ale aj možných budúcich situácií. Z praxe navnímané reality pretavuje do precíznych právnych vyjadrení reálne slúžiacich pre úpravu budúcich vzťahov a predchádzanie možným problémom. Je spoluautorkou komentára k Nariadeniu o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR – Veľký komentár, Eurokódex, 8/2018.

NAJVÝZNAMNEJŠIE PROJEKTY:

  • Komplexný právny servis pri vytváraní franchisingovej distribučnej predajnej siete v oblasti predaja elektronických komunikačných služieb
  • Právna podpora pri predaji časti podniku technologickej spoločnosti
  • Právna podpora vo verejných obstarávaniach týkajúcich sa elektronických komunikačných služieb s cieľom zabezpečiť ochranu individuálnych práv klienta v prípade nerovných alebo diskriminačných podmienok obstarávania
  • Príprava kompletnej dokumentácie v súvislosti s vývojom nových ICT produktov a služieb vo vzťahu ku koncovým zákazníkom (napr. účtovné služby, uchovávanie dát, sledovanie vozového parku, služby rodičovského dohľadu, M2M služby)
  • Právny servis pri spracúvaní osobných údajov v súvislosti s prevodom pohľadávok alebo outsourcingom služieb