Mgr. Anna Cyprichová

Mgr. Anna Cyprichová

Rok narodenia: 

1975

Vzdelanie:

 • úplné vysokoškolské druhého stupňa v odbore právo (1998), Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, titul „magister práv“
 • EC Competition Law summer School (2004), Informa UK Limited, Downing College, Cambridge, UK
 • Štátna jazyková skúška z anglického jazyka (2008), Štátna jazyková škola, Bratislava

Právna prax:

 • 1997, odborný asistent, G. Lehnert, k.s.
 • 1998 – 2000, advokátsky koncipient (predtým komerčno-právny čakateľ), G. Lehnert, k.s.
 • 2001 – 2002, komerčný právnik, G. Lehnert, k.s.
 • 2003 – 2017, senior právnik Slovak Telekom, a.s. (pôvodne Eurotel Bratislava, a.s., neskôr T-Mobile Slovensko, a.s.)
 • 2018 – súčasnosť, advokát, G. Lehnert, k.s.

Najvýznamnejšie projekty:

 • komplexný právny servis pri vytváraní franchisingovej distribučnej predajnej siete v oblasti predaja elektronických komunikačných služieb
 • právna podpora pri predaji časti podniku technologickej spoločnosti
 • právna podpora vo verejných obstarávaniach týkajúcich sa elektronických komunikačných služieb s cieľom zabezpečiť ochranu individuálnych práv klienta v prípade nerovných alebo diskriminačných podmienok obstarávania
 • príprava kompletnej dokumentácie v súvislosti s vývojom nových ICT produktov a služieb vo vzťahu ku koncovým zákazníkom (napr. účtovné služby, uchovávanie dát, sledovanie vozového parku, služby rodičovského dohľadu, M2M služby)
 • právny servis pri spracúvaní osobných údajov v súvislosti s prevodom pohľadávok alebo outsourcingom služieb

Publikačná činnosť:

 • Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR – Veľký komentár, spoluautori: I. Hudecová, A. Cyprichová, I. Makatura a kolektív, Eurokódex, 8/2018

Cudzie jazyky: 

anglický