Mgr. Adriana Kadnárová

Mgr. Adriana Kadnárová

Rok narodenia: 

1985

Vzdelanie:

 • úplné vysokoškolské druhého stupňa v odbore právo, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, titul „magister práv“

Právna prax:

 • február 2005 – marec 2007, právny asistent, VRBA & PARTNERS s.r.o., advokástka kancelária
 • máj 2007 – september 2007, právny asistent, WOLF THEISS, o.z., advokátska kancelária
 • jún 2008 – september 2008, advokátsky koncipient, JUDr. Branislav Zuberec, advokát
 • október 2008 – august 2009, odborný referent, VOLKSBANK Slovensko, a.s.
 • september 2009 – december 2013, advokátsky koncipient, G. Lehnert, k.s.
 • január 2014 – súčasnosť, advokátka, G. Lehnert, k.s.

Najvýznamnejšie projekty:

 • komplexné právne poradenstvo klientovi podnikajúceho v oblasti biopalív v súvislosti s rokovaniami o uzavretí zmlúv na dodávky biopalív so strategickým partnerom
 • komplexné právne poradenstvo klientom podnikajúcich v oblasti biopalív v súvislosti s výstavbou nových závodov na výrobu pokročilých biopalív
 • komplexné právne poradenstvo klientovi podnikajúceho v oblasti hnojív v súvislosti s prevádzkou nového závodu na výrobu hnojív
 • komplexné právne poradenstvo klientovi podnikajúceho v oblasti nákladnej železničnej prepravy, vrátane rokovaní so strategickými partnermi klienta, prípravy a pripomienok zmluvnej dokumentácie a riešenia sporných nárokov v prípadoch porušenia zmlúv a súvisiacej spolupráce so zahraničnými advokátskymi kanceláriami
 • úspešné zastupovanie klienta podnikajúceho v oblasti biopalív v medzinárodnej obchodnej arbitráži vo Viedni

Cudzie jazyky: 

anglický