Kontakt – Bratislava

Od 28. júla 2014 pôsobíme v Bratislave na novom mieste, na Rajskej ul. č. 7.

G. Lehnert, k.s.

Rajská 7
811 08 Bratislava

E-mail: lehnert@lehnert.sk
Tel.:
 (02) 5980 0411
Fax:  (02) 5980 0400

Identifikačné číslo: 31 347 762
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sr, vložka 536/B

Ochrana osobných údajov