JUDr. Zuzana Kandlerová

JUDr. Zuzana Kandlerová

advokátka
  • Právo nehnuteľností a stavebné právo
  • Pracovné právo

St. Nicolaus a.s. / BUDIŠ, a.s., Dubové pri Turčianskych Tepliciach / CENTRAL MARKET, a.s., Závažná Poruba / Gemerské žriedla, spol. s r.o., Tornaľa / NAD MARTIN, s.r.o., Martin / Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. /Slovenské liehovary a likérky, a.s., Leopoldov / Slovenské pramene a žriedla, a.s. / VÁRDA DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda / STN-trade, a.s., Bratislava / Zlatá Studňa, s.r.o., Široké


JUDr. Kandlerová je jednou z najskúsenejších expertných advokátov, s ktorou G. Lehnert dlhodobo spolupracuje a ktorá vedie našu pobočku v Liptovskom Mikuláši. JUDr. Kandlerová dôverne pozná prostredie potravinárskeho priemyslu, v ktorom sa pohybuje už 41 rokov. V minulosti poskytovala právne služby aj Odborovému zväzu potravinárov ako nezávislá odborníčka na pracovné právo. Zároveň sa venovala riešeniu neusporiadaných vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam a ich následnému predaju. Jej neúnavná energia cielená na dosiahnutie s klientom dohodnutého výstupu a jej nebojácnosť sú prednosti, ktoré si klienti u nej maximálne vážia.

VYBRANÉ PROJEKTY:

  • poskytovanie právnych služieb pre spoločnosť ST. NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš
  • riešenie pracovnoprávnych vecí, najmä pokút uložených Inšpektorátom práce
  • riešenie rôznych majetkovo-právnych vecí, napr. majetkovo-právne vysporiadanie areálu nového závodu STN a.s. v Liptovskom Mikuláši a rozpredaj areálu starého závodu STN a.s.
  • majetkovo-právne vysporiadanie a následný predaj areálu bývalého Pionierskeho tábora Ľubeľa
  • majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v Kúpeľoch Turčianske Teplice, vykupovanie objektov pri príjazdovej komunikácii do liečebného domu FATRA v Turčianskych Tepliciach a iné právne služby pre Kúpele Turčianske Teplice
  • prevzatie areálu Liehofruct White Lady Levoča, s.r.o. v konkurze od správcu konkurznej podstaty
  • reštitúcia „Mlyn Liptovská Sielnica“