JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc.

JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc.

partner

JUDr. Trstenský je zakladateľom našej advokátskej kancelárie, zakladajúcim členom pôvodnej Komory komerčných právnikov Slovenskej republiky a prvým predsedom skúšobnej komisie KKP. Vo svojej praxi sa vždy venoval najmä odboru finančného a daňového práva, pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, keďže historicky pôsobil aj ako generálny riaditeľ Slovenskej poisťovne a.s. Jeho pôsobivé curriculum vitae zahŕňa aj bohatú publikačnú činnosť, pôsobenie v poradných orgánoch Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí ČSFR a ministra financií SR, ako aj členstvo v predsedníctve Rozhodcovského súdu, v rozhodcovskom súde pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore, prezidentúru v Slovenskej asociácii poisťovní a v Zelenej karte Slovensko. V súčasnosti pôsobí ako člen výkonnej rady Alumni klubu Univerzity Komenského v Bratislave.