JUDr. Marta Tvrdošinská Lehnertová

JUDr. Marta Tvrdošinská Lehnertová

partner

JUDr. Tvrdošinská Lehnertová sa venuje právu celý život. Pochádza z právnickej rodiny a naša kancelária nesie meno jej otca, na čo sme patrične hrdí. Jej úctyhodná cesta začala ukončením právnickej fakulty UK v Bratislave už v roku 1968. JUDr. Tvrdošinská Lehnertová sa celoživotne venuje oblasti obchodného a občianskeho práva. Okrem súčasnej advokátskej praxe a pozície spoločníčky v G. Lehnert, sa právu venovala v Inžinierskej a investorskej správe úseku Investičnej výstavby v Bratislave, bola vedúcou právneho útvaru na Ústrednom riaditeľstve spojov, vedúca organizačnoprávneho útvaru na Československom (neskôr Slovenskom) metrologickom ústave a následne od roku 1992 začala budovať samostatnú kariéru ako komerčná právnička (neskôr advokátka). Od roku 2001 je JUDr. Tvrdošinská Lehnertová aj správkyňou konkurznej podstaty.