JUDr. Mária Kollárová

JUDr. Mária Kollárová

advokátka
  • Korporátne právo & Corporate Governance
  • Transakcie a M&A
  • Obchodné, Občianske a Správne právo

MEROCO a.s. / Slovenské liehovary a likérky a.s. / Stercorat HU / Yellow Exppress s.r.o.


JUDr. Kollárová je jednou z najskúsenejších seniorných advokátok, s ktorou G. Lehnert spolupracuje už viac ako 25 rokov. Jej priateľský, pritom však vysoko profesionálny, prístup, popiera všetky predsudky tradične spájané s advokátskym prostredím. JUDr. Kollárovej prínos v oblasti korporátneho práva je pre klientov nenahraditeľný, najmä z titulu historických súvislostí zaužívanej praxe dynamického prostredia korporátneho práva a s tým súvisiacich procesov na strane klientov.

NAJVÝZNAMNEJŠIE PROJEKTY:

  • Skončenie obchodovania s akciami spoločnosti, podnikajúcej v oblasti liehovarníctva na burze cenných papierov a s tým súvisiaca povinná ponuka na prevzatie
  • Predaj akcií spoločnosti, majúcej významný podiel na prevádzkovateľovi súkromnej televízie
  • Zvýšenie základného imania akciovej spoločnosti, podnikajúcej v oblasti kúpeľníctva
  • Komplexný právny servis pri zlučovaní producentov minerálnych vôd a iných nealko nápojov
  • Zabezpečenie skončenia nemajoritnej účasti na akciovej spoločnosti, podnikajúcej v oblasti nakladania s odpadmi