JUDr. Ján Ondruš

JUDr. Ján Ondruš

partner

Kontakt:

jan.ondrus@lehnert.sk


JUDr. Ondruš vykonáva právnu prax od roku 1985, kedy s vyznamenaním absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Do roku 1992 pôsobil ako sudca Okresného súdu v Prievidzi. Následne bol niekoľko rokov podpredsedom Komory komerčných právnikov Slovenskej republiky. Našu advokátsku kanceláriu viedol 27 rokov. V súčasnosti je členom dozornej komisie Združenia podnikateľov Slovenska (predtým bol jej predsedom) a predsedom správnej rady a spoločníkom G. Lehnert. Jeho pedantný a na profesionalitu zameraný prístup často stojí za úspechom našich klientov v jednotlivých právnych kauzách.