JUDr. Daša Hlavatá

JUDr. Daša Hlavatá

Vzdelanie:

  • úplné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo, Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, titul „magister práv”
  • rigorózna skúška v odbore trestné právo, Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, titul „doktor práv“

Právna prax:

  • 2011 – 2014, právny asistent – Vilím & Zuberec, advokátska kancelária
  • 2013 – 2015, monitoring expert regionálneho riaditeľstva – Tatra banka, a. s.
  • 2014 – 2015, právny asistent – Konečná & Zacha, s. r. o.
  • 2015 – 2015, hlavný radca – Okresný súd Bratislava I
  • 2015 – 2017, hlavný radca – Krajský súd v Bratislave
  • 2017 – 2018, štátny radca – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  • 2018, advokátsky koncipient – G. Lehnert, k. s.

Cudzie jazyky:

anglický