JUDr. Daša Hlavatá

JUDr. Daša Hlavatá

advokátka
 • Pracovné právo
 • Rodinné právo
 • Arbitráž a riešenie sporov 
 • Trestné právo
 • Obchodné, Občianske a Správne právo

Interagros / Stercorat / Tatra Billing / St. Nicolaus / AZC / STNT


JUDr. Hlavatá je dedikovanou advokátkou s vysokým potenciálom pre pridanú hodnotu, ktorú klienti hľadajú. Jej silnou stránkou je najmä schopnosť vidieť záležitosti klienta v právnych princípoch, ktoré umožňujú hľadať netradičné riešenia s dôrazom na najvýhodnejší obchodný výsledok klienta. Vysoko hodnotené a vážené sú aj jej niekoľkoročné bohaté skúsenosti z pôsobenia v justícii, vďaka čomu vnáša iný a nevšedný pohľad do riešenia právnych sporov. Klienti oceňujú aj jej komplexný a profesionálny prístup k zadaniam, výbornú komunikáciu, ústretovosť, promptnosť a maximálnu oddanosť. Jej špecializáciou je zmluvné právo, negociácie, projektové poradenstvo, pracovné a obchodné právo.

NAJVÝZNAMNEJŠIE PROJEKTY:

 • Zastupovanie skupiny klientov podnikajúcich v oblasti tlače, triedenia, obálkovania, podaja a doručovania zásielok pri príprave zmluvnej dokumentácie, negociovaní a nastavení zmluvných vzťahov s bankami, poisťovňami a inými významnými partnermi, týkajúcich sa ochrany a spracúvania osobných údajov v kontexte nariadenia GDPR
 • Due diligence právnických osôb podnikajúcich v oblasti rastlinnej a živočíšnej prvovýroby pred ich nadobudnutím klientmi
 • Poskytovanie komplexného právneho poradenstva klientom v oblasti pracovno-právnych vzťahov
 • Poskytovanie komplexného právneho poradenstva klientom podnikajúcim v oblasti nákupu a predaja komodít, osív, hnojív, chemických ochranných prostriedkov a motorových palív
 • Poskytovanie komplexného právneho poradenstva klientom v oblasti skladovania komodít
 • Poskytovanie komplexného právneho poradenstva klientom v medzinárodnom obchode
 • Rozhodovacia prax vo veciach správneho súdnictva a azylových veciach