References

lehnert-priestory2

 • VILLA RUSTICA, s.r.o.
 • Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 • Ing. arch. Juraj Jančina
 • NAFTA, a.s.
 • ENVIRAL, a.s.
 • MEROCO, a.s.
 • Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
 • Slovenské liehovary a likérky, a.s.
 • ST. NICOLAUS, a.s.
 • Slovenské pramene a žriedla, a.s.
 • Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.
 • Spolupracujúca rakúska právna kancelária v rámci MSI
 • VERITEĽ, a.s.
 • Slovenská konsolidačná, a.s.
 • MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.
 • Slovenská poisťovňa, a.s.
 • Doplnková dôchodková poisťovňa LIPA
 • BASF
 • B U Č I N A a.s.
 • VZÁJOMNÁ ŽIVOTNÁ POISŤOVŇA, a.s.
 • NAD MARTIN, s. r. o.
 • Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky
 • McDonald’s Slovakia spol. s r.o.
 • Heineken Slovensko, a.s.